Roslunda vårdcentral

Roslunda vårdcentral drivs på uppdrag av Region Skåne

Vi erbjuder en mångfald av tjänster för att tillgodose våra patienters önskemål och behov. Vårt mål är att ge dig god tillgänglighet till vård av bra kvalitet med ett trevligt bemötande. Vi kan erbjuda besök hos läkare - specialister i allmänmedicin, distriktssköterska, arbetsterapeut, sjukgymnaster, psykoterapeut, BVC och dietist. Achima Care Roslunda vårdcentral är en del av Hälsoval Skåne på uppdrag av Region Skåne.

Välkommen!

Roslunda vårdcentral drivs av: