Mindfulness träningsgrupp – Roslunda Rehab

Den 24 januari 2019 startar en ny grupp och du är välkommen att delta!

 

Mindfulness är en metod som kan hjälpa dig att hitta större harmoni i livet. Med regelbunden övning kan den bli ett sätt att minska stress och oro. Metoden används även som ett sätt att lindra kronisk smärta. Träningen är ofta ett användbart komplement till en kognitiv beteendeterapi.

Mindfulness innebär att se verkligheten och uppleva stunden som den är. Ögonblick för ögonblick. Det öppnar upp oss för inre lugn, klarsynthet, förståelse och acceptans. Det är ett sätt att öka sin lyhördhet och självkännedom och därigenom bli mer medveten om sina behov. Då blir det lättare att hantera vardagliga situationer, göra medvetna val och att ta beslut. Vår självständighet och förmåga att styra våra egna liv ökar. Mindfulness är en stresshanteringsmetod, en övning i att ta hand om sig själv och stress när den dyker upp.

 

När man är i nuet är man inte styrd av det förflutna eller framtiden. Det betyder inte att man har glömt tidigare händelser, men att man är fri att se och agera i situationen som den är just nu. När vi ser oss själva och andra som vi är, utan förutfattade meningar, förbättras våra relationer. Vi kan vara sanna både mot oss själva och mot andra.

 

Metoden för mindfulness är relativt enkel men kräver regelbunden övning för att ge bästa resultat. Du kan naturligtvis ha glädje av tankarna bakom mindfulness även om du inte har möjlighet att ägna metoden så mycket tid. 

 

Syfte

  • Ge färdigheter i, och kunskap om, meditationsformen mindfulness – medveten närvaro som ett verktyg för lindring av stress och oro.
  • Ge dig som vill börja med mindfulness en möjlighet att få hjälp i att komma igång med och upprätthålla din träning genom en gruppträff i veckan för gemensam träning och handledning.

Format:

Samling 60 minuter i Roslunda Rehabs grupprum en gång i veckan under sammanlagt åtta tillfällen. Du tillgodogör dig kursen bäst om du kan delta vid de flesta tillfällena.

Gruppstorlek: 5-15 deltagare. Kostar som ett vanligt besök. Högkostnadskort gäller.

Datum:

24/1

31/1

14/2

28/2

7/3

14/3

21/3

28/3

 

Tid:Torsdagar kl 16:00-17:00                                          Start: 24/1 2019

Arpad Vörös, Mindfulnessinstruktör, Leg. Psykolog, Leg. psykoterapeut, KBT, Spec. klinisk psykologi

Hör av dig om du vill delta till: arpad.voros@lakarhusetroslunda.se

Roslunda vårdcentral drivs av: