Från och med den 11 december stänger den öppna förskolan sin verksamhet. 
Mödravården (MVC) och barnavårdcentralen (BVC) fortsätter sin verksamhet i lokalerna.

Vi tackar alla som har besökt oss och engagerat sig i verksamheten med den öppna förskolan.

 

Anne Lazukic
Verksamhetschef

Roslunda vårdcentral drivs av: