Avgifter

Avboka tid

Tänk på att du måste avboka 24 timmar innan ditt besök för att undvika avgifter. För avbokning ring 0431 – 44 94 50

Patientavgifter 2019

 

Avboka eller ändra tid
Kontakta mottagningen så snart som möjligt (24 timmar i förväg) för att avboka eller ändra tid, då kan någon annan få tiden. Kontakta alltid mottagningen direkt vid akut förhinder. 

Uteblivet besök
Om man uteblir från ett bokat besök får man en faktura på patientavgiften. Det gäller även bokade besök som normalt är avgiftsfria och om man har frikort. Barn och ungdomar under 20 år får en faktura på 100 kronor. 

Avgiften inte högkostnadsgrundande
Avgiften för uteblivet besök eller för sen avbokning är inte högkostnadsgrundande. Det betyder att den inte får räknas in i högkostnadsskyddet för sjukvård.

 

Besök på vårdcentral/vårdenhet

Pris

Under 20 år eller över 85 år 0 kr
Vald vårdcentral 200 kr
Annan vårdcentral 200 kr
Hos sjuksköterska 0 kr
Hembesök 200 kr
   
Uteblivet besök med patientavgift Dubbel patientavgift
Uteblivet besök utan patientavgivt (inkluderar 85 år och äldre) 300 kr
Uteblivet besök barn under 20 år 0 kr
Fakturaavgift 50 kr
   
Samma avgifter gäller även kvällar och helger  

 Besök på sjukhus och i specialistvården

Pris

Läkarbesök under 20 år eller över 85 år 0 kr
Läkarbesök 300 kr
Läkarbesök efter remiss 100 kr
Hos övrig vårdpersonal 200 kr
Akutmottagning på sjukhus 400 kr

 Övriga besök

Pris

Mödrahälsovård och barnhälsovård 0 kr
Habilitering 0 kr
Mammografi 0 kr
Gynekologisk cellprovskontroll 0 kr
Gynekologisk cellprovskontroll – pat under 30 år 0 kr
Sjukgymnast 200 kr
Privat sjukgymnastik utanför vårdcentral 200 kr
Kiropraktor vald vårdenhet 200 kr
Arbetsterapeut 200 kr
Psykolog, inom rehabgarantin 200 kr

 

 

Intyg

Pris inkl.moms

Adoptionsintyg (per förälder) 1000 kr (per timme)
Dykintyg 1250 kr (+ 365 kr för röntgen)(ej moms)
Fallskärmsintyg 625 kr  (+200kr om läkarbesök)(per timme)
Hälsoundersökning 2100 kr (+200 kr om läkarbesök)
Inställelse av resa 313 kr (per timme, + 200kr om läkarbesök)
Körkortsintyg 750 kr
Körkortsintyg missbruk 1500 kr
Körkortsintyg alkolås 1 875 kr
Livsmedelsintyg 1250 kr
Parkeringsintyg 313 kr
Godmansintyg 1 250 kr
Sjöfolksintyg 1 250 kr

 

 

 

 

 

Roslunda vårdcentral drivs av: